top of page

Press release | Federația Comunităților Evreiești din România

Comunicat de Presă


În numele conducerii Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, Preşedintele Federației își exprima indignarea sa totală, însoţite de sentimente de amărăciune, de profundă mâhnire, pentru informaţia primită recent, referitoare la un grav act de vandalizare sălbatică care a avut loc în incinta cimitirului evreiesc din Huşi, la începutul săptămânii trecute, când un număr de 73 de monumente funerare au fost distruse.


În prezent, comunitatea evreilor din Huşi, altădată o comunitate înfloritoare, cu un număr important de evrei, nu mai are decât câteva zeci de membri, în cea mai mare parte oameni în vârstă, inclusiv supravieţuitori ai Holocaustului.


Nu este admisibil ca în zilele de astăzi, în România contemporană, stat democrat, pluralist, în care drepturile şi obligaţiile evreilor şi ale celorlalte minorităţi naţionale sunt egale cu ale majorității, să se întâmple un eveniment atât de antiuman, atroce, de profanare a mormintelor.


În numele tuturor evreilor trăitori în România de astăzi, dar şi a celor aflaţi în prezent în Israel şi în alte ţări, protestăm energic faţă de cele întâmplate la Huşi, şi cerem, pe deplin temei, organelor în drept, să ancheteze cu minuţiozitate şi înalt profesionalism cele întâmplate în cimitirul evreiesc din Huşi, în vederea deschiderea cercetării penale şi aducerea în faţa justiţiei a celor vinovaţi, în temeiul codului penal şi a legislaţiei speciale.


Astfel de evenimente cu un caracter profund antisemit sunt de îndată receptate în toată lumea democratică, şi afectează grav democraţia din România.


De îndată ce vom avea informaţii din partea autorităţilor în drept, vom informa opinia publică din România şi de peste hotare.

Dr. Aurel Vainer

Președintele Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic


 

Press release


It is on behalf of the leaders of the Federation of Jewish Communities of Romania, that the President of the Federation, Dr. Aurel Vainer, expresses his total indignation, as well as bitterness and deep sorrow for the recent news about a serious act of savage vandalism that took place inside the Jewish cemetery in the town of Huşi, earlier this week, when 73 tombstones were destroyed.


At present, the Jewish community of Huşi, once a thriving community with a large congregation, only numbers a few scores of people, mostly elders, including Holocaust survivors.


Today, in contemporary Romania, a democratic, pluralist state where the rights and obligations of Jews, as well as of other national minorities, are the same as those of the majority, it is not acceptable for such an inhumane and atrocious profanation of graves to take place.


On behalf of all the Jews who live in Romania today, as well as of those who live in Israel and in other countries, we strongly protest against the events that took place in Huși and we ask the law enforcement agencies to thoroughly investigate, with a high level of professionalism, what happened in the Jewish cemetery of Huşi. We are entitled to ask for a criminal investigation to be opened in order to bring the perpetrators to justice, under the criminal code and special legislation in use in Romania.


Such events of a deeply anti-Semitic nature are readily circulated all over democratic states and seriously damage the image of Romanian democracy.


As soon as we have any information from the law enforcement authorities, we shall release it to the public opinion in Romania and abroad.


Dr. Aurel Vainer


President of the Federation of Jewish Communities of Romania


Press release | Federația Comunităților Evreiești din România


0 comentário
bottom of page